Likheter och skillnader mellan japanska och koreanska

Lästid: 6 minutes

Med tanke på hur nära Japan och Korea är geografiskt bör det inte komma som en shock att de två länderna har mycket gemensamt. En av de sakerna är språket – och trots att de är olika på många sätt, finns även många likheter mellan japanska och koreanska.

Från gramatik och meningsstruktur till kulturella nyanser, läs vidare för att lära dig mer om grunderna gällande vad som är likt och vad som är olikt mellan japanska och koreanska. Läs till slutet för attt få tips om vilket du borde lära dig och varför.

Likheter mellan japanska och koreanska

När man lyssnar på de båda språken hör man direkt att de låter olika. Talare av båda språken kan inte förstå varandra utan att ha studerat det andra språket – till skillnad från t.ex. norska och svenska.

Men när man börjar titta lite närmare på vad språkens beståndsdelar och hur de är strukturerade ser man mer och mer likheter.

Meningsstruktur och partiklar

En av de största likheterna mellan japanska och koreanska är subjekt + objekt + verb-meningsstrukturen.

Till exempel:

På japanska –
私は毎日7時に朝ごはんを食べます。
Watashi wa mainichi shichiji ni asagohan o tabemasu.
Jag äter frukost klockan sju varje dag.

Delar man upp meningen blir det så här: 

Watashi wa, 私は – subjekt
Asagohan o, 朝ごはんを – objekt
Tabemasu, 食べます – verb

På koreanska –
저는 매일 7시에 아침을 먹습니다.
Jeoneun maeil 7sie achim-eul meogseummida.
Jag äter frukost klockan sju varje dag.

Delar man upp meningen blir det så här:

Jeoneun, 저는 – subjekt
achim-eul, 아침을  – objekt
meogseummida., 먹습니다 – verb

Både japanska och koreanska använder partiklar, som indikterar relationen mellan ord och bidrar med sammanhang till en mening. Dessa partiklar är t.ex.:

Japanska: (wa), (ga), (o)
Koreanska: 은/는 (eun/neun), 이/가/께서 (i/ga/kkeseo), 을/를 (eul/reul)

Som du kanske märkt i exemplet har koreanska fler alternativ för samma partikel. Det är delvis för att koreanska partiklar har olika artighetsnivåer, medans partiklarna alltid är desamma på japanska.

Några glosor på japanska och koreanska

Som vi nämnt ovan, om en japanskatalande försökte prata på sitt modersmål med en koreanskatalande skulle de inte förstå varandra. Men, de kanske kan förstå ett par ord.

Det kommer sig av att både japanska och koreanska kommer från kinesiskan – även om de tre språken nu är helt annorlunda. Det är också anledningen till att både japanskan och koreanskan fortfarande använder kinesiska tecken kanji 漢字 på japanska och hanja 한자 på koreanska (mer om detta i nästa del). 

Vi tar en titt på några exempel på liknande glosor på japanska och koreanska:

Båda språken använder också låneord från andra språk och använder dem i det egna språket. Som t.ex.:

Användandet av kinesiska tecken

Som du vet har både japanska och koreanska ett antal ord som kommer från kinesiska. Kanji antogs i Japan under 400-500-talet och hanja fanns i Korea även innan dess (ca 300 FK).

Kanji är ett av tre skriftsystem på japanska – de andra två är hiragana (som används för grammatik) och katakana (som främst används för låneord). Det är väldigt vanligt att se kanji i meningar och de används i hela landet. Att lära sig kanji är därför en mycket viktig del av att lära sig japanska.

När det kommer till hanja är det inte omöjligt att klara sig i Korea utan att kunna det, eftersom hangul 한글 nu är det officiella alfabetet i Korea, och det som används mest. Men det hjälper att kunna hanja eftersom det är en del av vardagen i Korea. Det lärs fortfarande ut i skolor och du ser det på menyer, i matbutiker, på skyltar och i akademiska texter.

Användandet av hedersbetygelser

Hedersbetygelser är viktiga både på japanska och koreanska. De är en lika stor del av kulturen som av språket, och används för att visa respekt gentemot andra och för att visa vilken relation du och din samtalspartner har. Att inte använda hedersbetygelser på båda språken anses mycket oartigt.

Både spårken har en lång och komplicerad lista av hedersbetygelser. De är ofta suffix som läggs till i slutet av en persons namn, t.ex. Suzuki-san 鈴木さん, 김철수-  Kim Choel-su nim.

Läs mer om japanska hedersbetygelser här.

Skillnader mellan japanska och koreanska

Trots alla likheter mellan japanska och korenaska är de inte så lika att man kan förstå båda om man kan ett. Detta är främst p.g.a. de följande skillnaderna:

Writing Korean characters on a notepad

Skrift

Som nämnt ovan, använder både japanska och koreanska kinesiska tecken. Men, det är där likheterna börjar och slutar när det kommer till skriftsystemen.

Japanska har hiragana och katakana – som består av 46 grund-stavelser var – och kanji, som det finns mer än 50 000 av (de flesta vuxna kan absolut inte så många, men de flesta kan minst 2000).

Alla tre kan användas i en mening, t.ex.:

田中さん、今年スペインにいきますか?
Tanaka-san, kotoshi Supein ni ikimasuka?
Tanaka-san, ska du till Spanien i år?

Delar man upp meningen blir det så här:

田中 – Tanaka, ett namn i kanji
さん – san, en hedersbetygelse i hiragana
今年 – “i år” i kanji
スペイン – order “Spanien” i katakana
にいきますか – “ni’ är en partikel som indikerar rörelse, och “ikimasu” som betyder “att åka”, i hiragana

Man klarar sig inte utan kanji när man lär sig japanska. Det gör det mycket svårare att lära sig skriftsystemet. Men, om du en dag vill lära dig kinesiska kommer du ha det lite lättare om du redan kan japanska eftersom du då känner igen en del tecken.

Modern koreanska skrivs med hangul, som består av 14 konsonanter och 10 vokaler som passas ihop för att skapa stavelser. Vad gäller skrift är koreanska lättare än japanska eftersom alfabetet är enkelt. När du väl kan alfabetet kan du tekniskt sätt läsa vilket koreanskt ord som helst (om du förstår det är något helt annat!).

T.ex.:

Du lär dig varje alfabet separat först, t.ex. konsonanter somㄱ(g), ㄴ(n), ㄷ(d) och vokaler som ㅏ(a), ㅓ(eo), ㅗ(o). Sedan kan du kombinera dem och göra massa exempel med meningar eller bara ljud.

ㄱ + ㅏ = g + a = 가 (ga)
ㄴ + ㅓ = n + eo = 너 (neo)
ㄷ + ㅗ = d + o = 도 (do)

Om du lära dig och memoriserar alla de grundläggande 24 tecknen kan du sedan enkelt läsa dem.

Uttal

Japanska och koreanska är väldigt olika språk när det gäller uttal. Här skulle många gå med på att japanska är lättare. Det är helt fonetiskt, så du uttalar orden precis som de skrivs. Det kan vara noga med pitch och betoning på japanska, men på det stora förstår de flesta vad du menar även om du inte uttalar det perfekt.

Koreanska har fler ljud än japanska, vilket gör det lite svårare att uttala. Engelskatalande personer kan ha svårt med vissa av de ovana ljuden, och på det stora hela kan västerlänningar tycka att många av ljuden är lätta att förväxla med varandra. Det är viktigt att kunna skilja på dem alla och uttala dem ordentligt för att göra sig förstådd.

Vilket borde jag lära mig?

Det här är ett väldigt personligt beslut som inte borde hänga helt på likheter och skillnader mellan japanska och koreanska. Båda språken har aspekter som gör det lättare eller svårare att lära sig än det andra, och det är bättre att se på helhetsbilden när du fattar det här  beslutet. Det inkluderar att se över vad dina långsiktiga mål är och vad du vill få ut av upplevelsen. Är det din dröm att bo och jobba i antingen Japan eller Korea? Vill du resa och utforska platserna dit turister sällan kommer?

Några saker att tänka över:

Kulturellt är Korea och Japan lika på många sätt – samhällsstruktur, arbetskultur, kollektivistiskt synsett. Men det är också totala motsatser på många sätt, vad gäller allt från mat och designsmak, till stereotyper om personlighet.

Covid-19 har haft en stor påverkan på båda länderna, och för språkstudenter som vill studera i något av länderna. Då det här inlägget skrivs (november 2021) är restriktioner i båda länderna fortfarande på plats. Kontakta oss för den senaste informationen.

Levnandsstandarden i båda länderna är höga. Rent allmänt är det lite billigare att bo i Sydkorea jämfört med Japan. Läs mer om kostnaderna för att bo i Japan och kostnader för studentlivet i Tokyo.

Vill du har mer information eller råd? Kontakta vårt team på Go! Go! Nihon. 

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar