Vad är ett Certificate of Eligibility för att studera i Japan?

Lästid: 2 minutes

När en utländsk medborgare ansöker om japanskt visum får de ett Certificate of Eligibility (COE) om deras ansökan godkänns av det lokala migrationskontoret. COE är bevis på att den som ansöker om visumet uppfyller de krav som ställs under de japanska migrationslagarna. T.ex. som att den sökandes skäl till att komma till Japan är giltiga och medför uppehållstillstånd (detta gäller inte tillfällig vistelse).

Då du väl har fått COE tar du med det till din lokala japanska ambassad för att omvandla det till ett giltigt visum.

Utfärdandet av ett visum är dock inte alltid en garanti. Under vissa omständigheter, som t.ex. om något grundläggande hos sökanden ändrats sedan ansökan lämnades in, eller om det uppdagas att handlingar inlämnade för att få COE är ogiltiga eller falska.

Om du vill komma till Japan som student är det här ett tidigt steg i ansökningsprocessen för ett studentvisum. Du genomgår det här stadiet innan du ansöker om ditt faktiska visum. Den japanska regeringen godkänner sedan ditt COE, och din lokala ambassad godkänner själva visumet.

COE app form

Hur du får ditt Certificate of Eligibility som student

Go! Go! Nihon skickar de handlingar som behövs till språkskolorna åt studenterna. Skolorna lämnar sedan in visumansökan till Migrationsverket i Japan.

Studenterna får sedan sitt COE för Japan via posten när Migrationsverket väl godkänt visumansökan. Dubbelkolla att du får med alla de handlingar som krävs för att ansökningsprocessen ska gå smidigt.

Hur du använder ditt Certificate of Eligibility för att få ett studentvisum

Om studenten ansöker via en japansk språkskola med ett COE bör det inte vara några problem med att omvandla ditt COE till ett visum på ambassaden. Vanligtvis tar inte processen från COE till visum så lång tid, men dubbelkolla hur väntetiden ser ut med din lokala ambassad.

När studenten får sitt COE för Japan bör denne ta med sig det och ansökningsformuläret för visumet (som fås av den japanska ambassaden), foton och giltigt pass till närmaste japanska ambassaden eller konsulatet. Ambassaden utfärdar sedan oftast visumet inom ett par dagar.

Nödvändiga handlingar

  • Ansökningsformulär för visum (finns på ambassadens hemsida)
  • Foto (4cmx3cm) – ett foto på sökandens ansikte rakt framifrån utan något på huvudet. Bakgrunden måste vara enfärgad utan skuggor, och bilden ska vara skarp. Fotot måste också ha tagits inom tre månader innan ansökan lämnas in. Enklast är att använda en fotoautomat.
  • Certificate of Eligibility (skolan skickar originalet via post)
  • Pass som är giltigt i minst 6 månader från att du ska ankomma till Japan

Beroende på den sökandes nationalitet kan andra handlingar också krävas. Go! Go! Nihon kan hjälpa dig med den delen av ansökningsprocessen, så du får gärna kontakta oss!

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar