Bortom JLPT – allt om japanska språkprov

Lästid: 4 minutes

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) ses som guldstandarden av alla japanska språkprov för de med annat modersmål. Men visste du att det faktiskt finns många andra prov än JLPT som du kan ta?

Här kikar vi på de proven och skälen till att du kan vilja överväga att ta dem.

Om CEFR

CEFR, eller Common European Framework of Reference for Languages, är en internationell standard för att beskriva språkförmåga. Den har en skala med 6 nivåer, från A1 (nybörjare) till C2 (modersmålsnivå). Det är ett enkelt sätt att uppskatta nivån på olika kvalifikationer jämfört med andra prov. Här använder vi det för att jämföra japanska språkprov.

Vi kommer referera till CEFR-nivåerna i det här inlägget där det är relevant.

JLPT N3 exam paper

JLPT

Som sagt är JLPT standardtestet för att utvärdera japansk språkförmåga och är det mest tagna japanska språkprovet i världen. De flesta japanska arbetsgivarna använder din JLPT-nivå som en indikator på din språknivå. Språkskolor i Japan förbereder ofta studenterna för JLPT-proven, som normalt går att ta två gånger om året runt om i världen (beroende på ditt land kan det dock vara en gång om året).

Det finns fem nivåer, där N5 (motsvarande CEFR A1) är lättast och N1 (CEFR C1) är svårast. Provet testar fyra saker: läsförståelse, grammatik, ordförråd, och hörförmåga. Sedan september 2021 testas inte skrivförmåga eller tal, men en muntlig del kan komma att läggas till i framtiden.

Läs mer om JLPT i våra artiklar som förklarar JLPT och hur man studerar inför det.

University Entrance Exam (EJU)

Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) är det prov internationella studenter tar för att studera på universitet i Japan. Det bedömer dina språkliga och akademiska förmågor. Hundratals universitet runt om i landet kräver EJU-resultat för utländska sökande.

Beroende på univeritet och kurs väljer du bland de här proven:

  • Japanska som andraspråk (scored 0-400)
  • Vetenskap (scored 0-200)
  • Japan och världen (scored 0-200)
  • Matematik (scored 0-200)

Alla de här proven förutom japanska som andraspråk-provet finns på både engelska och japanska. Dina provresultat är giltiga i två år och du behöver vanligtvis minst 200 poäng för universitet och yrkesskolor.

Läs mer om EJU i vårt inlägga här eller via Japan Student Services Organization här.

J-Test

Det här provet utvärderar pratktisk språkförmåga för talande med japanska som andraspråk. Vanligtvis går det att ta 6 gånger per år i Japan, vissa länder i Asien och i Brasilien.

Det finns bara ett prov och din nivå baseras på din totala poäng. Nivåerna går från A (CEFR C1/B2) till F (CEFR A1).

Provet är inte så välkänt så det kan behöva förklaras för potentiella arbetsgivare till skillnad från vissa andra japanska språkprov.

NAT-TEST för japanska

NAT-TEST liknar JLPT eftersom det har fem nivåer – Level 1 motsvarar JLPT N1, eller CEFR C1 och Level 5 är som JLPT N5 eller CEFR A1. 

Det här provet testar grammatik/ordförråd, läs- och hörförståelse. Formatet och frågorna liknar JLPT, så det kan fungera som bra förberedelse inför JLPT.

Medan JLPT bara hålls två gånger om året hålls NAT-TEST 6 gånger om året i Japan och runt om i Asien.

Business Japanese Proficiency Test (BJT)

BJT är ett datortest och du får dina resultat på skärmen då du är klar. Det testar hörförståelse och läsförståelse på en högre nivå än JLPT. Nivåerna går från J5 (CEFR A2, eller JLPT N4) till J1+ (CEFR C2). 

Har du höga poäng från det här provet kan du få poäng på japanska regeringens poängbaserade visasystem. Det här systemet ger de med ”mycket skickliga” utlänska arbetare i Japan. 

BJT är tillgängligt på många ställen i Japan, såväl som i olika länder runt om i världen. Du kan ansöka om att ta testet när som helst och datumen beror på testcentret.

Läs mer om BJT här.

Student using a laptop

Japanese Computerized Adaptive Test (J-CAT)

J-CAT är ett anpassat datorbaserat test utformat för att hjälpa dig bedöma din japanskanivå hemifrån.

Ett anpassat test innebär att nivån på frågorna anpassas baserat på hur det går för dig. Det testar hörförståelse, ordförråd, grammatik och läsförståelse.

Det är inte ett allmänt accepterat test, men det är bra om du vill bedöma din egen språkförmåga som förberedelse inför JLPT eller EJU.

TOP japanskaprov (TOPJ)

TOPJ -provet bedömer läs- och hörförståelse såväl som vardagsjapanska och kunskap om japansk kultur och nyheter. Det hålls oftare än JLPT och det finns tre nivåer: nybörjare, mellan, och avancerad.

Japanese Proficiency Test (JPT)

Det här provet är certifierat av japansk migrationsverk och består av 1oo hörförståelse, och 100 läsförståelsefrågor.

Provet är alltid på samma nivå och du får poäng mellan 10 och 990. För jämförelsens skull motsvarar 315+ JPT-poäng JLPT N5. JLPT N1 motsvarar 660 eller mer poäng med JPT.

För mer detaljer om JPT, titta på den officiella hemsidan.

Japanese language test chart

Mer information om japanska språkprov

Vi vet att det här är mycket information om ett flertal prov, och det kan vara svårt att hålla dem isär! Många av skolorna vi samarbetar med erbjuder stöd för att förbereda inför JLPT-prov, medan vissa också hjälper till med EJU-förberedelser.

Om du är intresserad av att ta något av de andra proven, tveka inte att höra av dig till vårt team med vilka frågor som helst. Du kan också läsa mer om proven här.

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar