JLPT N1: Allt du behöver veta för att lyckas

Lästid: 9 minutes
person som sitter vid ett skrivbord med JLPT N1-kursböcker liggande framför sig.

Det kan vara väldigt svårt att sätta igång med sina studier för JLPT N1 (Japanese Language Proficiency Test). Detta beror på att skillnaden i svårighetsgrad från N2 till N1 är extremt stor. Det kan ta studenter allt mellan ett till tre år att gå från JLPT N2 till N1. För att klara testet måste du därför ha en ordentlig studieplan och vara konsekvent i dina studier under en lång period.

Låt oss ta itu med utmaningen JLPT N1 medför. Läs vidare om du vill lära dig hur du besegrar JLPT N1.

En introduktion till JLPT

JLPT är ett standardiserat språktest i flervalsformat och det mest använda språktestet i världen för det japanska språket.

Provet fungerar som en indikator på din japanska språkförståelse och används vid antagning till universitet och hos japanska arbetsgivare som vill anställa personer som inte har japanska som modersmål. Ett godkänt JLPT-prov är också giltigt för att uppfylla regeringens krav på 150 timmars studier.

Det finns fem nivåer av JLPT. N5 är den mest grundläggande nivån och N1 är den svåraste. Du behöver inte klara en viss nivå innan du går vidare till nästa nivå. Du behöver till exempel inte klara N2 innan du kan göra N1-provet.

Varje prov testar dig på fyra delar: läsförståelse, grammatik, vokabulär och hörförståelse.

I Japan hålls provet vanligtvis två gånger om året – i juli och december. Det finns många testplatser utanför Japan, men det är inte alla som erbjuder möjligheten att göra testet två gånger per år.

På JLPT’s officiella hemsida står den senaste informationen om var testplatserna finns och när de erbjuder möjlighet att göra provet.

Varför ska du ta JLPT N1?

Du kanske frågar dig själv: ”Varför ska jag behöva jobba så hårt för att ta JLPT N1 när JLPT N2 räcker för att jag ska få jobb eller bli antagen till universitetet?”. Saken är den att du konkurrerar med många andra i ditt jobbsökande och om du har ett JLPT N1-certifikat kommer din arbetsgivare att veta att din japanska är ungefär dubbelt så avancerad jämfört med dina rivaler som kanske bara har ett JLPT N2-certifikat.

Om du vill studera vid ett universitet kommer du också att vara bättre förberedd på att uppsatsskrivande och rapporter samt läsa vetenskapliga artiklar om du har klarat JLPT N1. Lektionerna kommer att gå lättare ju mer japanska du har studerat i förväg.
Slutligen, om din ambition är att bli flytande i japanska är det bra att ha JLPT N1 som ditt första mål. Anledningen är att när du hamnat på denna nivå blir det även lättare att fortsätta på inlärningsspåret då du mer och mer kan utför dina hobbies och vardagliga behov på japanska och med det automatiskt fortsätter utvecklas inom språket.

När du studerar för JLPT N1 måste du utöver dina intressen bli skicklig inom fler varierande områden. Du måste förstå ekonomisk lingo, juridisk terminologi, sportspecifika termer och så vidare. Att studera för JLPT N1 tvingar dig ut ur din bekvämlighetszon och ger dig kunskapen att klara dig på områden som du normalt inte skulle utforska, vilket driver dig vidare mot målet att behärska japanska flytande.

JLPT N1-kursböcker på ett skrivbord

Vad testas i JLPT N1-provet?

Steget från JLPT N2 till JLPT N1 är lika stort som steget från fullständig nybörjare till att klara JLPT N2. JLPT N1-testet är så svårt att även vissa japaner har svårt att klara det. Du måste kunna läsa mellan raderna och förstå finare nyanser i texterna. Den svåraste utmaningen kan vara att förstå alla de kanji som japaner studerar fram till universitetet. Dessutom måste du kunna göra provet snabbt eftersom tidsgränserna inte ger dig mycket tid tänka och svara på frågorna.

För att klara JLPT N1 måste du:

 • Förstå alla 2136 vanligt förekommande kanji (常用漢字, jōyō kanji) och ca 15000 ord (ungefär hälften av vad en modersmålstalare kan före universitetet).
 • Kunna läsa skriftligt material med djupgående innehåll om olika ämnen och följa deras berättelser samt förstå skribenternas avsikter.
 • Kunna förstå texter med logisk komplexitet och/eller abstrakta texter om olika ämnen i till exempel tidningsartiklar där du behöver förstå både struktur och innehåll.
 • Förstå muntliga sammanhängande konversationer och nyhetsrapporter i olika miljöer som talas med naturlig hastighet. Du bör också förstå de väsentliga punkterna, de logiska strukturerna och relationerna mellan personerna i samtalet.

Provets struktur

Provet är uppdelat i två delar där varje del har en tidsgräns. Här följer en beskrivning av momenten:

Språkkunskaper – vokabulär, grammatik och läsförståelse (110 minutes)

Momentet vokabulär inkluderar:

 • Läsning av ord skrivna med kanji
 • Betydelsen av ord som definieras utifrån kontext
 • Ord och uttryck med liknande betydelse
 • Korrekt användning av ord i meningar

Momentet grammatik och läsförståelse inkluderar:

 • Grammatik som bäst passar meningar
 • Korrekt meningsuppbyggnad
 • Mest lämpad mening för textflödet
 • Förståelse av korta och medellånga texter inom varierade ämnen
 • Comprehension of long passages of text on different topics
 • Integrerad förståelse (förstå det som inte står skrivet och dra slutsatser utifrån innehållet i texten)
 • Tematisk förståelse av långa texter
 • Förmåga att hämta information från material, som notiser och meddelanden

Hörförståelse (55 minutes)

Momentet inkluderar:

 • Förmåga att ta till nödvändig information för att lösa specificerade problem och förstå vilka åtgärder som behöver vidtas
 • Avgränsa punkter baserad på nödvändig information som presenterats i förväg
 • Förståelse av generella riktlinjer i längre samtal
 • Välja rätt svar genom att lyssna på korta fraser som frågor och hälsningsfraser
 • Integrerad förståelse (dra slutsatser baserat på hela innehållet i texten) 

Poängsättning av provet

För att klara någon av JLPT-proven behöver du uppnå två saker:

 1. Din totala poäng behöver ligga på eller över den poäng som krävs för att bli godkänd OCH
 2. Din totala poäng i varje sektion måste ligga på eller över den poäng som krävs för att klara varje sektion.

Om du inte uppnår godkänt resultat för ett eller flera moment blir du underkänd på hela provet, även om du har uppnått den totala poängsumma som krävs för att bli godkänd.

För JLPT N1, behöver du uppnå följande poäng:

 • Språkkunskaper (vokabulär och grammatik): 19/60 poäng
 • Läsförståelse: 19/60 poäng
 • Hörförståelse: 19/60 poäng

  Totalt behöver du 100/180 poäng

Registering inför provet

Om du befinner dig i Japan och vill anmäla dig till JLPT N1 kan du anmäla dig online ungefär tre till fyra månader innan provdatumet. Du kan läsa mer om processen i vår artikel här. Om du studerar vid någon av våra språkskolor hjälper de dig gärna med din ansökan!

Om du inte befinner dig i Japan behöver du hitta din närmsta lokala plats där provet hålls och registrera dig direkt hos dem. Du hittar en lista på alla provplatser utanför Japan på JLPT:s officiella hemsida.

Registreringsavgiften du behöver betala varierar beroende på provplats och JLPT-nivå.

Förberedelser inför JLPT N1

Det är inte helt självklart hur du ska gå tillväga när du studerar JLPT N1. Det är troligt att du kommer att känna dig överväldigad av den stora mängd nya vokabulär, kanji och andra saker som du behöver lära dig för att klara provet. När du är på den här nivån kanske du vill avvika från den vanliga vägen och använda andra metoder för att lära dig japanska även i dina dagliga rutiner. Här är några allmänna tips:

Läs mer

Att läsa är en av de viktigaste sakerna för att uppnå den språkfärdighet som krävs för att klara JLPT N1. Om böcker får dig att somna är en idé att prova andra interaktiva medier och till exempel spela spel med mycket text som JRPG (Japanese Role-Playing Games) eller VN (Virtual Novels). Att läsa mycket utvecklar en förmåga att till exempel kunna förstå om en mening ”låter onaturlig” och denna förmåga kan hjälpa dig att klara provet.

I ditt läsande är det en bra idé att växla mellan aktiv läsning (leta upp okända ord under tiden) och passiv läsning (för att fördjupa dig och öka förståelsen). Fortsätt bara att läsa oavsett hur utmanande det känns och efter ett par månader kommer du förhoppningsvis att märka skillnad i din läsförståelse.

Utforska nya horisonter

Tänk dig att varje område innehåller en egen uppsättning vokabulär. Om du till exempel gillar sport kommer du att lära dig sportrelaterad vokabulär. Om du är programmerare lär du dig vokabulär som är specifik för det, och så vidare.

JLPT N1 förväntar sig att du lär dig hela 15 000 ord totalt, vilket är ungefär hälften av det ordförråd som lokalbefolkningen förstår. Det innebär att du måste bli skicklig inom många olika områden. För att uppnå detta rekommenderar vi starkt att du utforskar nya horisonter och inte bara ägnar dig åt dina hobbies och JLPT-böcker. Hitta olika källor till japanska, läs böcker i olika genrer och prova på nya saker i livet där du kommer att förvärva nya uppsättningar av vokabulär.

Studera kanji

Det finns ingen genväg. Att studera kanji när du läser böcker eller annat material är avgörande för att klara testet. JLPT N1 förväntar sig att du lär dig ca 1150 nya kanji, vilket är mer än alla de kanji du studerat fram till JLPT N2.

Av den anledningen måste du hitta ett bra sätt att studera kanji som fungerar för dig. Med tanke på att du kommer att göra detta under en lång tid är det av största vikt att din valda studiemetod är rolig och engagerande för dig.

Ett sätt att inte tappa intresset är att försöka hålla saker och ting fräscha genom att använda olika källor av material för att studera kanji. Vi rekommenderar till exempel att du ger Kanji Kentei en chans. Kanji Kentei är ett test utformat för japanska medborgare och testar dig på alla typer av saker relaterade till kanji. Det skiljer sig mycket från de kanji-test du gör i skolan och är ett roligt sätt att lära sig kanji på ett annorlunda sätt. För mer information om Kanji Kentei samt tekniker för att memorera kanji, se vår artikel här.

Exempelprov

Slutligen är det rekommenderat att göra exempelprov. Försök att göra så många N1-prov som möjligt och låtsas att varje prov är ett riktigt prov. Fuska inte, försök att bli klar inom de tilldelade tidsramarna och glöm inte att granska efteråt! Glöm inte heller att göra hörförståelsen!

JLPT N1 kursbok förvaras i ett metallställ

Användbara resurser

Vi rekommenderar först att du laddar ner någon form av flashcard-app som Anki och en bra ordboks-app, Takoboto för Android och imiwa? för Apple.

Här är några andra bra läroresurser som kan hjälpa dig att studera till JLPT N1:

 • JLPT sensei (kanji/vokabulär).
 • Kanji Study (Endast Android). en app för att studera kanji med anki-integrering och ett inbyggd ordbok.
 • TODAI – easy Japanese för dig som vill läsa japanska nyhetsartiklar med japanska anpassad för nybörjare. De erbjuder också exempelprov för alla JLPT-nivåer. Det går att ladda ner gratis appar till både Apple och Android.
 • Mainichikanji.com (en sida som japaner använder för att studera kanji).

Om du föredrar fysiska material finns det också många böcker för JLPT N1. Några populära är: Nihongo Sou Matome, Shin Nihongo, and TRY!

Studera japanska i Japan

Att studera japanska på en språkskola i Japan är det absolut bästa sättet att lära sig språket och förbereda sig för JLPT-proven. Om du har möjlighet, finns det inget bättre än att studera i det land där språket talas. Att gå till lektionerna varje dag och interagera med språket innebär att du snabbt kommer att nå milstolparna i ditt lärande.

Go! Go! Nihon hjälper dig att söka till språkskolor i Japan och alla våra skolpartners erbjuder kurser på olika nivåer. Många hjälper också sina studenter att studera mot JLPT-prov. Besök vår skolsida för att se vilka institutioner vi samarbetar med i Japan och kontakta oss om du vill påbörja din ansökan.

Gå en onlinekurs

Att klara JLPT N2 är ett minimikrav om du vill arbeta på japanska företag. Därför testar många av texterna och hörförståelsemomentet din förmåga att förstå japanska i en affärsmiljö.
Av den anledningen rekommenderar vi dig att prova vår Online Business Course Bundle i samarbete med Intercultural Institute of Japan. Genom att studera affärsjapanska förbereder du dig inte bara för din framtida anställning, utan lär dig också användbar kunskap när du gör N2-provet. Just nu kan du prova de tre första kapitlen helt gratis!

Vad du kan förvänta dig på provdagen

Någon gång innan provdagen kommer du att få hem en test-voucher med posten som bekräftar vilken plats och när du kommer att göra provet. Du behöver ta med dig denna voucher till provsalen.

I provlokalen får du endast ha med dig din test-voucher, blyertspennor, suddgummi och en klocka (den måste vara analog med visare). Denna information brukar även stå i din test-voucher. Vi rekommenderar att du tar med dig en klocka eftersom det inte finns några klockor i rummet. Det finns billiga analoga klockor att köpa på till exempel 100-yen butiker som Daiso eller CanDo.

Du får korta pauser mellan varje provmoment där du kan gå på toaletten, ta lite luft eller dricka och äta någonting.

När provtiden är slut behöver du omedelbart lägga ner din penna och sluta skriva. Du måste sedan sitta kvar på din plats och vänta tills alla prov har samlats in innan du får lämna rummet. Om du inte följer dessa regler kan du bli diskvalificerad.

Observera att detta bara är en generell översikt kring processen om du gör provet i Japan. Processen kan se annorlunda ut i andra länder.

När kan du förvänta dig ditt provresultat? 

Om du gör provet i Japan kan du förvänta dig ditt resultat efter 2 månader. Du kan se dina resultat via JLPT:s hemsida, där du anmälde dig till provet.

De som gör provet utanför Japan kan förvänta sig ett resultat efter 2-3 månader, det varierar från land till land.

Klara av JLPT N1 med Go! Go! Nihon

Underskatta inte den tid som krävs för att klara JLPT N1. Se det som slutpunkten på din resa för att studera japanska och ge inte upp! När du har klarat JLPT N1 kommer du att ha nått en nivå där du kan leva, arbeta och studera i Japan utan ansträngning. Du kan också läsa japansk litteratur och vetenskapliga artiklar, klara dig i en affärsmiljö och mycket mer. Vi tror på dig!

Det bästa sättet att klara JLPT N1 är att bo i Japan och studera på en språkskola. Go! Go! Nihon erbjuder support för att ansöka till japanska språkskolor i Japan. Vi har också en rad onlinekurser i samarbete med några av de bästa språkskolorna i Japan.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill påbörja din ansökan!

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar

🎌 Go! Go! Nihon Webinar
Lär dig allt om att bo och studera i Japan med Go! Go! Nihon
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder