Japan har stränga regler och restriktioner kring såväl invandring som import. Naturligtvis är läkemedel inget undantag. För att ta med läkemedel till Japan så måste specifika regler följas. Görs inte detta kan det medföra allvarliga konsekvenser vid ankomst till Japan. Till exempel konfiskering, böter eller i värsta fall arrest.

I Japan så delas läkemedel in i fem olika kategorier: generella mediciner (vilket inkluderar både receptbelagda läkemedel samt läkemedel som kan köpas över disk på Apoteket), narkotikaklassade preparat, psykofarmaka, psykotropa läkemedel och övrig medicinsk utrustning. Beroende på läkemedlets namn, dess aktiva substans, kvantitet samt till vilken kategori läkemedlet tillhör, så kan du ombes att uppvisa tillstånd vid ankomst till Japan. Den här artikeln kommer att vägleda dig genom processen för hur man gör för att ta med läkemedel till Japan.

Att ta med läkemedel till Japan: de olika kategorierna

Beroende på vilken typ av medicin som du behöver ta med dig till Japan så kan reglerna kring de dokument som krävs se något olika ut. Den här artikeln kommer att fokusera på vilka regler som gäller för den som vill ta med sig antingen receptbelagda mediciner eller receptfria läkemedel. Exempelvis huvudvärkstabletter, dagen-efter-piller eller allergimediciner, samt psykofarmaka, psykotropa läkemedel och övriga medicinska produkter. Samtliga dessa kräver ett tillstånd som på japanska kallas för Yunyu Kakuninsho (輸入確認書), ett certifikat för medicinsk import.

Läkemedel innehållande heroin, kokain, MDMA, opium, cannabis samt stimulant medicin är strängt förbjudna och olagliga att ta in i Japan. Kontrollera alltid innehållet noggrant i det läkemedel som du vill ta med dig. Detta på grund av att opioider kan förekomma i exempelvis allergimediciner, inhalatorer samt i läkemedel som köpts utanför Sverige. Dessa typer av läkemedel är strikt förbjudna att ha med sig till Japan och inga undantag förekommer.

Receptfria läkemedel (till exempel: Alvedon, Treo, vitaminer, nässpray)

 • Att ta med läkemedel till Japan för två månaders förbrukning kräver inget tillstånd, Yunyu Kakuninsho (certifikat för medicinsk import)
 • Över två månaders förbrukning kräver särskilt tillstånd, det vill säga Yunyu Kakuninsho

Notera att även engångslinser faller under denna kategori.

Receptbelagda läkemedel (till exempel: p-piller, starka smärtstillande, sömntabletter)

 • Att ta med läkemedel till Japan för en månads förbrukning kräver inget tillstånd, Yunyu Kakuninsho (certifikat för medicinsk import)
 • Över 1 månads förbrukning kräver särskilt tillstånd, det vill säga Yunyu Kakuninsho

Notera att detta även inkluderar exempelvis insulinsprutor och inhalatorer.

Narkotikaklassade läkemedel

Ett så kallat Narcotic Certificate krävs för den som behöver ta med ett narkotikaklassade läkemedel till Japan. Exempel på dessa är morfin, kodein, oxikodon eller fentanyl. Dessa skiljer sig från den vanliga ansökningsprocessen om tillstånd, Yunyu Kakuninsho. Detta på grund av att de kräver både ett import- samt exportformulär. För att ansöka om tillstånd för dessa läkemedel så måste formulär, medicinskt intyg från läkare samt din flyginformation skickas till Avdelningen för narkotikakontroll (Narcotic Control Department) som ansvarar för det område som du kommer att anlända till.

Ångestdämpande eller antidepressiva läkemedel

Tillåten mängd av psykotropa läkemedel beror på vilken medicin det är tal om. Mediciner som tillhör gruppen lugnande medel och innehåller exempelvis bensodiazepin kräver inte tillstånd, om medtagen mängd är under 1,2 gram.

I den här guiden kan du läsa mer om vilka mediciner som faller under denna kategori, samt tillåten dosering.

Andra medicinska produkter

Det är tillåtet att ha med sig ett set av övriga medicinska produkter, som exempelvis adrenalinpennor (EpiPen). Är du i behov av fler än en så måste tillstånd sökas. För andra medicinska produkter, som till exempel för-fyllda sprutor ordinerade av läkare så måste du ansöka om Yunyu Kakuninsho.

Hur du gör för att ta med läkemedel till Japan: ansök om tillstånd

Om du behöver ta med dig medicin till Japan i större kvantitet än det som beskrivits ovan måste du ansöka om Yunyu Kakuninsho. Ansökningsprocessen för tillstånd är inte komplicerad, men det är extremt viktigt att du ansöker i tid och att du förstått reglerna kring vilka dokument som krävs.

Så här ser processen ut:

1. Förbered nödvändiga dokument

 • Dokument som beskriver namn och mängd för den eller de mediciner du vill ta med till Japan (här kan du ladda ner formuläret i Word eller som PDF)
 • Två kopior av Import Confirmation Form”, med din underskrift (signatur) på.
 • Ett exemplar av ”Explanation of Product” för varje medicin du behöver ta med. Alternativa dokument som exempelvis produktbroschyrer från tillverkare kan accepteras, om de innehåller den information som efterfrågas i dokumentet “Explanation of Product”.
 • Titta på exempel-mallen här för hur du ska fylla i dokumentet.
 • Receptbelagda läkemedel kräver även en kopia av ordinationen med läkarens signatur på. Detta så att läkemedelsinspektören i Japan kan bekräfta medicinens namn och mängd, samt att ordinationen enbart är avsedd för ditt bruk.
 • Dokument som visar ditt ankomstdatum och vilken flygplats du anländer till i Japan (exempelvis en kopia på din flyg-bokning eller din elektroniska biljett).

2. Skicka dokumenten till läkemedelsinspektionen i Japan

Dokumenten ska sedan skickas med e-post till Läkemedelsinspektionen som ansvarar för det område som du kommer att anlända till.

 • Narita eller Haneda International Airport (Tokyo): yakkan@mhlw.go.jp
 • Kansai International Airport, Chubu International Airport eller Fukuoka International Airport: kiyakuji@mhlw.go.jp
 • Naha (Okinawa): okinawa-yakuji@mhlw.go.jp

3. Få tillstånd (Yunyu Kakuninsho) beviljat, skriv ut och ta med på resan

När den japanska läkemedelsinspektionen har granskat och godkänt din ansökan om tillstånd för att ta med dig läkemedel så kommer det faktiska tillståndet, Yunyu Kakuninsho, att utfärdas och skickas till dig med e-post. Tillståndet kommer att innehålla ditt namn, ett officiellt nummer, samt bära läkemedelsinspektionens sigill. Detta dokument måste du skriva ut och ta med dig eftersom du måste lämna det till tulltjänstemännen på flygplatsen. Se därför till att ha dokumentet i handbagaget tillsammans med andra viktiga dokument.

Förbered dig för avfärd

Generellt tar det mellan en till två veckor innan du får tillståndet Yunyu Kakuninsho från att du skickat din ansökan. Märk din ansökan med “URGENT” i ämnesraden på ditt mejl om ditt ärende är brådskande.

Mer information om hur du får ett certifikat hittar du i detta Q&A-dokument.

Var noga med att du har alla nödvändiga dokument och att de är korrekt ifyllda om du behöver ansöka om tillstånd för att ta med läkemedel till Japan. Tänk också på att det är viktigt att du ansöker i god tid eftersom processen för att få Yunyu Kakuninsho tar ett par veckor. Besök det japanska hälsoministeriet och tullverket för mer information.

Om din planerade vistelse i Japan överskrider tre månader så måste du gå med i den japanska sjukförsäkringen efter ankomst. Den japanska sjukförsäkringen täcker generellt 70% av receptbelagda mediciner, förutsatt att dessa ingår i försäkringen. Tyvärr täcker den inte vissa läkemedel, som till exempel preventivmedel. Om du vet att du kommer att behöva en särskild medicin under en längre tid bör du kontrollera om medicinen går att få tag på i Japan samt vad den kostar. Alternativt ansöka om Yunyu Kakuninsho och ta med dig medicin från Sverige.

Känns något fortfarande oklart? Känn dig lugn, vi på Go! Go! Nihon finns till för att hjälpa dig med alla dina frågor gällande din studie-vistelse i Japan. Kontakta oss idag!

För fler användbara tips om Japan och japansk kultur, följ vår Go! Go! Nihon blogg.