Hur du tar med dig läkemedel till Japan

Lästid: 4 minutes

Japan har stränga regler och restriktioner kring såväl invandring som import. Naturligtvis är läkemedel inget undantag. För att ta med läkemedel till Japan måste specifika regler följas. Görs inte detta kan det medföra allvarliga konsekvenser vid ankomst till Japan. Till exempel konfiskering, böter eller i värsta fall arrest.

I Japan så delas läkemedel in i fem olika kategorier: generella mediciner (vilket inkluderar både receptbelagda läkemedel samt läkemedel som kan köpas över disk på Apoteket), narkotikaklassade preparat, psykofarmaka, psykotropa läkemedel och övrig medicinsk utrustning. Beroende på läkemedlets namn, dess aktiva substans, kvantitet samt till vilken kategori läkemedlet tillhör, så kan du ombes att uppvisa tillstånd vid ankomst till Japan. Den här artikeln kommer att vägleda dig genom processen för hur du gör för att ta med läkemedel till Japan.

Att ta med läkemedel till Japan: de olika kategorierna

Beroende på vilken typ av medicin du behöver ta med dig kan reglerna kring de dokument som krävs se olika ut. Den här artikeln kommer att fokusera på vilka regler som gäller för dig som vill ta med sig antingen receptbelagda mediciner eller receptfria läkemedel. Exempelvis huvudvärkstabletter, dagen-efter-piller eller allergimediciner, samt psykofarmaka, psykotropa läkemedel och övriga medicinska produkter. Samtliga av dessa kräver ett tillstånd som på japanska kallas för Yunyu Kakuninsho (輸入確認書), ett certifikat för medicinsk import.

Läkemedel innehållande heroin, kokain, MDMA, opium, cannabis samt stimulant medicin är strängt förbjudna och olagliga att ta in i Japan. Kontrollera alltid innehållet noggrant i det läkemedel som du vill ta med dig. Detta på grund av att opioider kan förekomma i exempelvis allergimediciner, inhalatorer samt i läkemedel som köpts utanför Sverige. Dessa typer av läkemedel är strikt förbjudna att ha med sig till Japan och inga undantag förekommer.

Receptfria läkemedel (till exempel: Alvedon, Treo, vitaminer, nässpray)

  • Att ta med läkemedel till Japan för två månaders förbrukning kräver inget tillstånd, Yunyu Kakuninsho (certifikat för medicinsk import)
  • Över två månaders förbrukning kräver särskilt tillstånd, det vill säga Yunyu Kakuninsho

Notera att även engångslinser faller under denna kategori.

Receptbelagda läkemedel (till exempel: p-piller, starka smärtstillande, sömntabletter)

  • Att ta med läkemedel till Japan för en månads förbrukning kräver inget tillstånd, Yunyu Kakuninsho (certifikat för medicinsk import)
  • Över 1 månads förbrukning kräver särskilt tillstånd, det vill säga Yunyu Kakuninsho

Notera att detta även inkluderar exempelvis insulinsprutor och inhalatorer.

Narkotikaklassade läkemedel

Ett så kallat Narcotic Certificate krävs för den som behöver ta med ett narkotikaklassat läkemedel till Japan. Exempel på dessa är morfin, kodein, oxikodon eller fentanyl. Dessa skiljer sig från den vanliga ansökningsprocessen om tillstånd, Yunyu Kakuninsho. Detta på grund av att de kräver både ett import- samt exportformulär. För att ansöka om tillstånd för dessa läkemedel så måste formulär, medicinskt intyg från läkare samt din flyginformation skickas till avdelningen för narkotikakontroll (Narcotic Control Department) som ansvarar för det område som du kommer att anlända till.

Ångestdämpande eller antidepressiva läkemedel

Tillåten mängd av psykotropa läkemedel beror på vilken medicin det handlar om. Mediciner som tillhör gruppen lugnande medel och innehåller exempelvis bensodiazepin kräver inte tillstånd, om medtagen mängd är under 1,2 gram.

I den här guiden kan du läsa mer om vilka mediciner som faller under denna kategori, samt tillåten dosering.

Andra medicinska produkter

Det är tillåtet att ha med sig ett set av övriga medicinska produkter, som exempelvis adrenalinpennor (EpiPen). Är du i behov av fler än behöver tillstånd sökas. För andra medicinska produkter, som till exempel för-fyllda sprutor ordinerade av läkare så måste du ansöka om Yunyu Kakuninsho.

Att posta läkemedel till Japan

Samma klassificeringar och begränsningar som gäller för att ta med läkemedel till Japan gäller även för att skicka läkemedel via post till Japan. Det är olagligt att posta förbjudna läkemedel till Japan och om du gör detta kommer paketet att beslagtas och inte levereras till dig. Beroende på vilken typ av medicin det gäller kan du även riskera allvarligare konsekvenser, inklusive utvisning.

Ansök om tillstånd för att ta med dig läkemedel till Japan

Om du tar med dig medicin till Japan i kvantiteter större än vad som beskrivs ovan, så behöver du ansöka om ett Yunyu Kakuninsho.

Du kan enkelt göra denna ansökan online via denna länk.

Processen för att få ett tillstånd är inte speciellt komplicerad, men det är väldigt viktigt att förstå kraven som finns, och att göra ansökan i god tid för att undvika besvär i tullen när du anländer.

Förbered dig för avfärd

Det tar vanligen ett par arbetsdagar för att få Yunyu Kakuninsho certifikatet efter att du lämnat in alla hanlingar.

Mer information om hur du får ett certifikat hittar du i detta Q&A-dokument.

Se till att fylla i dokumentationen i god tid innan du reser om du behöver erhålla ett Yunyu Kakuninsho. Besök det japanska hälsoministeriet och tullverket för mer information.

Om du bor i Japan längre än tre månader måste du skriva in dig för den japanska nationella sjukförsäkringen. Det är ofta möjligt att få tillgång till samma medicin i Japan som du har hemma, och sjukförsäkringen täcker hela 70% av kostnaden för receptbelagda mediciner. Om du vet med dig att du kommer behöva medicin för en längre period i Japan så rekommenderar vi starkt att kolla upp tillgänglighet, japanska namn och kostnader för motsvarande mediciner innan du reser till Japan.

Känns något fortfarande oklart? Känn dig lugn, vi på Go! Go! Nihon finns till för att hjälpa dig med alla dina frågor gällande dina studier och vistelse i Japan. Kontakta oss idag!

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar