Konsten att buga i Japan

Lästid: 3 minutes

Att buga i Japan är en otroligt viktig del av kulturen. Det finns dessutom massor olika sorters bugningar som alla har olika meningar. Vi går igenom dem här i denna guide.

Japansk kultur lägger mycket vikt på respekt. Att buga är ett av sätten som japaner visar respekt gentemot varandra. Det japanska ordet för att ”buga” är ojigi (おじぎ). Om du bor i Japan kommer du konstant att stöta på tillfällen där folk bugar. Därför är det viktigt att förstå varför folk gör det och vad det betyder.

Kulturellt sett så finns det många olika sätt att buga i Japan. Att veta de olika typerna av bugningar och hur de används kommer att hjälpa dig att förstå kulturen på ett djupare plan.

Varför man bugar i Japan

Det finns många olika anledningar till varför japaner bugar. Först och främst är det för att kommunicera respekt. Interaktion i Japan handlar om mycket mer än bara verbal kommunikation. Människor märker också snabbt en annan persons kroppsspråk.

Konceptet till att buga är rätt simpelt. Oavsett din sociala status så gör bugande att du sänker dig själv. Att buga är att göra dig själv sårbar. Därför demonstrerar en bugning gentemot en annan person att du ställer dem högre än dig själv. En bugning visar också tacksamhet för interaktionen du haft med personen i fråga.

Enkla gester som att buga räcker väldigt långt i Japan. Ibland är en sådan gest t.o.m mer kraftfull än ord.

Hur man ska buga i Japan

Ett bra sätt att visa din uppskattning och förståelse för kulturen är att lära dig hur man bugar. Att buga i Japan är simpelt, men det finns vissa subtila trick. När du bugar är det viktigt att du inte har ihopsjunken hållning. Böj inte ryggen. Din rygg ska vara rak och snygg. På så sätt visar du upp ditt bästa för den andra personen.

Bugningen bör komma från överkroppen. Det betyder att den lägre delen av kroppen inte ska röra på sig och fortsätta vara vertikal gentemot marken. Precis som om du skulle stå upp rakt. Blicken ska vara fokuserad neråt när du bugar. Rör huvudet neråt tillsammans med bålen i en enda rörelse.

Män bugar med händerna vid sidorna. Kvinnor bugar med händerna på framsidan av låren. Det finns många små trick till en bra bugning som kommer hjälpa dig att buga i Japan som en mästare.

Typer av bugningar

Det finns olika sorters bugningar som är menade att visa respekt på olika sätt. För exempel finns det ett samband mellan vinkeln på bugningen och mängden respekt som man visar. En simpel bugning på ungefär 5 grader är ofta använt i informella sammanhang som t.ex. mellan familj och vänner. Det finns också några specifika bugningar som är direkt knutna till vinkeln som man bugar i. Dessa är eshaku (会釈), keirei (敬礼) och saikeirei (最敬礼).

  • Eshaku är vinklad ungefär 15 grader och används runt bekanta. Det är vanligtvis ett artigt sätt att säga tack eller hälsa på någon.
  • Keirei är nästa nivå och är ungefär 30 grader. Denna bugning används ofta i business sammanhang som ett sätt att hälsa på kunder eller potentiella business partners. Det är också ett sätt att visa respekt till någon av högre status.
  • Saikeirei är den mest formella av dessa bugningar och används med en mer allvarlig ton. Denna bugning används som ett sätt att visa respekt gentemot någon av väldigt hög aktning, som t.ex. kejsaren. Den används också när man vill be om ursäkt för något och visa att man tar skuld och ansvar.

Den allvarligaste bugningen

Sist men inte minst har vi bugningen som heter dogeza (土下座). Denna bugning används endast i otroligt allvarliga sammanhang. Som t.ex. när ett misstag har lett till ett dödsfall eller andra brottsliga handlingar. Dogeza utförs genom att man sätter knän och händer på marken och placerar sitt ansikte mot marken. Det ska visa att man ber för sitt liv.

Att buga är en viktig tradition i Japan och man kan lära sig mycket genom det. För att visa respekt är det viktigt att man lär sig det korrekta sättet att buga. Att förstå detaljerna bakom bugandet gör också att du förstår japansk kultur på ett djupare plan. Att buga i Japan är mer än en vana. Det är ett kännemärke i japansk kultur. Om du vill lära dig mer om det, varför inte studera ett tag i en traditionell stad som Kyoto?

För fler användbara tips om Japan och japansk kultur, följ vår Go! Go! Nihon blogg.

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar