Keigo: artigt tal på japanska

Lästid: 4 minutes

Det sägs ofta att japanska är ett komplicerat språk att lära sig och en av anledningarna till detta är användningen av keigo, eller artigt tal på japanska. Du kanske tror att du aldrig behöver lära dig japansk keigo, men det är oerhört viktigt, särskilt om du planerar att arbeta i Japan i framtiden. Läs vidare för att lära dig mer om artig japanska och varför du bör lära dig keigo.

Uchi och Soto

Keigo är både orsak och konsekvens av den japanska kulturens egendomlighet, särskilt principen angående Uchi 内 och Soto 外. Uchi och Soto representerar två grundläggande begrepp som formar Japans kultur och samhälle. Uchi hänvisar till människor som befinner sig i en viss social krets, särskilt din sociala cirkel; detta kan vara din familj, ditt lag eller ditt företag, medan Soto hänvisar till personer som är utanför den sociala cirkeln.

Som du kanske vet, fokuserar den japanska kulturen starkt på social harmoni och på kollektivismen (”oss” kontra ”jaget” från de mer individualistiska västerländska samhällena): följaktligen så innebär att vara en del i en grupp och uppfylla dess krav ett grundläggande steg för att kunna betraktas som en fullfjädrad medlem i gemenskapen. Du kan se effekterna av Uchi- och Soto-principen i varje social dynamik, från politik till ekonomi. Du kan tänka på det som ett system med koncentriska cirklar.

Låt oss ta ett exempel:
Du är en spelare i ditt universitets fotbollslag: i detta fall kommer den grundläggande Uchi-gruppen att representeras av dina lagkamrater i samma ålder, medan din Soto kommer att vara din lagkapten och tränare.
Om du tar ett steg tillbaka och ser på det längre bort, till exempel under en turnering, kommer ditt Uchi att vara hela ditt lag, medan din Soto kommer att representeras av alla andra tävlande lag.
Låt oss göra det lite bredare igen, t.ex. under en universitets-turnering på nationell nivå: i detta fall är din Uchi hela universitetet, och Soto kommer att vara de andra universiteten som kommer från andra delar av landet.

Den här typen av kulturellt synsätt har också satt djupa spår på sociolingvistiken: hur kan du kommunicera med människor utanför din sociala cirkel? Svaret på denna fråga är keigo, det artiga talet. Denna fascinerande men ändå komplexa del av det japanska språket utvecklades genom generationerna och förstärkte den sociala konstruktionen där den härstammar från.

Keigo består av tre typer av språk, var och en med en specifik uppsättning regler och särdrag. Dess användning beror på sammanhang och situation. Låt oss titta närmare tillsammans.

De olika formerna av japansk keigo

Keigo (敬語) betyder ”respektfullt språk” och det finns olika former av keigo beroende på situation och nivå av artighet som behövs: teineigo, sonkeigo och kenjougo.

Teineigo (丁寧語) är den vanligaste formen av artigt tal och är oftast den första formen som japanska elever lär sig i skolan. Denna form används när talaren inte känner den andra personen som de tilltalar eller vill lägga avstånd mellan sig själv och den andra personen.

Exempel: att äta är 食べる (taberu) i enkel form, eller ordboksform, men 食べます (tabemasu) i teineigo.

I en mening: vad åt du till lunch?
お昼ご飯何を食べましたか?(Ohirugohan nani wo tabemashitaka)

Sonkeigo (尊敬語) används när du visar respekt för andra i situationer där du talar om någon annan som har en högre status än du, t.ex. din chef, personer som är äldre än dig, dina kunder. Du använder aldrig denna form när du pratar om dig själv.

Exempel: istället för att säga 食べます, skulle du säga 召し上がります (meshiagarimasu).

I en mening: (du arbetar på en snabbmatrestaurang) ska du äta här?
ここで召し上がりますか?(Koko de meshiagarimasuka?)

Kenjougo (謙譲語) används för att visa ödmjukhet. Du använder den här formen när du talat med en överordnad eller någon med högre social status än dig själv. Alltså gör du dig själv ödmjuk i deras närvaro.

Exempel: 食べます blir いただきます (itadakimasu).

I en mening: (du talar med din chef) jag åt ramen till lunch.
お昼ご飯にラーメンをいただきました。(Ohirugohan ni ramen wo itadakimashita).

Mera än bara ett språk

Det är viktigt att förstå att keigo är så mycket mer än bara en annan sida av språket – det är djupt rotat i kulturen och samhället.

Även om det kan vara normalt att använda ett avslappnat språk när man tilltalar en främling eller överordnad i västerländska kulturer, anses detta vara väldigt oförskämt i Japan då det är oerhört viktigt att visa artighet, ödmjukhet och formalitet. Det är respekten som genomsyrar hela Japans kultur. Status och hierarki är viktiga även i det moderna japanska samhället, som djupt påverkats av Japans feodala historia.

Observera att det också finns många hederstitlar i det japanska språket för att återspegla det hierarkiska systemet och att det är även viktigt att känna till dessa väl.

Svårt att lära sig, men absolut väsentligt

Den artiga formen av japanska används i Japan varje dag, från butiksanställda som adresserar kunder till en anställd som pratar med sin chef. Därför är det viktigt och användbart att lära sig keigo för dem som vill arbeta i Japan. För potentiella arbetsgivare är det mycket fördelaktigt med utlänningar som kan använda keigo på rätt sätt.

Det kan dock vara oerhört svårt att lära sig keigo bara genom att använda en lärobok eller lära sig i skolan – även japaner måste ta kurser för att lära sig keigo innan de går in i anställningsprocessen.

Go! Go! Nihon kan hjälpa dig hitta en språkskola som inkluderar japanska keigo-lektioner. Kontakta oss idag för mer information!

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar

🎌 Go! Go! Nihon Webinar
Lär dig allt om att bo och studera i Japan med Go! Go! Nihon
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder