Hur man byter sitt studentvisum till ett arbetsvisum i Japan

Lästid: 5 minutes
En person använder en bärbar dator för att byta sitt studentvisum till ett arbetsvisum i Japan.

Vare sig du söker ett heltidsjobb eller om du är student, så kanske du undrar över hur man byter sitt studentvisum till ett arbetsvisum i Japan. Det är en tämligen vanlig process som många går igenom, och i den här artikeln har vi sammanfattat all information som du behöver för att genomföra åtagandet.

Läs vidare om du vill veta mer.

Vilka typer av arbetsvisum finns det?

i Japan finns det flera olika kategorier av arbetsvisum och det kan vara bra att känna till de olika kategorierna, hur de fungerar, och vilket arbetsvisum som passar just dina ändamål.

Studenter som sitter vid ett bort på en arbetsintervju

Arbetsvisum

Detta visum är uppdelad i olika kategorier beroende på vilken branch du jobbar i, och är förmodligen den som du är mest bekant med. Du måste vanligtvis ha minst en kandidatexamen eller minst 10 års arbetslivserfarenhet för att vara berättigad till detta visum.

Det finns olika giltighetstid för visumet: 3 månader, 4 månader (endast för företagsledare), 1 år, 3 år eller 5 år. Det är vanligast att man erbjuds visum för 1 år eller 3 år.

Arbetsvisum i Japan finns tillgängligt inom följande kategorier:

 • Professor
 • Konstnär
 • Investerare/Företagsledare
 • Journalist
 • Juridiska tjänster/Redovisningstjänster
 • Medicinska tjänster
 • Forskare
 • Instruktör
 • Ingenjör
 • Kvalificerad arbetare (kock, sommelier osv)
 • Specialist inom humaniora/Internationella tjänster
 • Anställd som tillfälligt flyttar till ett kontor i Japan inom samma företag (Intra Company-Transferee)
 • Underhållare

Visum för högkvalificerade yrkesutövare

Detta visum kräver mer för att erhållas än andra visum. Detta beror på att fler bakgrundskontroller genomförs och det krävs en betydande mängd arbetslivserfarenhet inom ett specifikt område.

Det baseras dessutom på ett poängsystem där du måste ha 70 poäng eller mer för att erhålla visumet. Visumet för högkvalificerade yrkesutövare gäller i följande tre anställningsområden:

 • Avancerad specialiserad eller teknisk verksamhet
 • Avancerad verksamhet inom företagsledning
 • Avancerad akademisk forskningsverksamhet

Fördelen med detta visum är att man direkt får ett visum med fem års giltighetstid. Dessutom är visumet en snabbare väg till permanent uppehållstillstånd (beroende på hur många poäng du skramlar ihop).

Working Holiday-visum

Denna kategori är endast tillgänglig i de länder som har ett working holiday-avtal med Japan. Sverige har slutit ett sådant avtal med Japan sedan mars 2020 och därmed kan svenskar mellan 18-30 vid ansökningstillfället ansöka om ett working holiday-visum till Japan. 

Huvudsyftet med visumet är att resa runt i Japan och inte att arbeta. Visumets giltighet är upp till ett år, och det är viktigt att veta att visumet i dagsläget inte kan förlängas eller omvandlas till ett annat visum. Detta är bra att ha i åtanke om man hade tänkt omvandla sitt studentvisum till ett working-holiday visum, eller om man planerar arbeta i Japan en längre period.

Specified Skills-visum

I april 2019 etablerade Japan en ny visumkategori för att lösa bristerna på arbetskraft i vissa olika områden. Denna visum kategori är uppdelad i två olika kategorier av branchspecifika färdigheter. Nämligen: Specified Skilled Worker (i) och Specified Skilled Worker (ii). 

I båda kategorierna behöver du varken ha en kandidatexamen eller 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du kommer däremot få ta ett arbetsprov där dina färdigheter bedöms inom det område du söker visum för. För den första kategorin, Specified Skilled Worker (i), behöver du dessutom ha kunskaper i japanska motsvarande JLPT N4.

Följande områden täcks av Specified Skilled Worker (i):

 • Sjukvård/Äldrevård/Specialvård
 • Städning av lokaler och byggnader
 • Industrierna för tillverkning av maskindelar och verktyg
 • Industriell maskinindustri
 • El-, elektronik- och informationsindustrin
 • Byggindustrin
 • Industrierna för skeppsbygge och fartygsmaskineri
 • Reparation och underhåll av bilar
 • Flygindustrin
 • Hotellindustrin
 • Jordbruksindustrin
 • Fiskeri- och vattenbruksindustrin
 • Tillverkning av livsmedel och drycker
 • Bar- och restaurang

Följande områden täcks av Specified Skilled Worker (ii):

 • Byggindustrin
 • Industrierna för skeppsbygge och fartygsmaskineri

En viktig skillnad att känna till mellan de olika kategorierna är att den första kategorin endast är tillgänglig i högst fem år, och att man därefter behöver lämna Japan. I den andra kategorin går det däremot att förlänga vistelsen och dessutom ta med sig sin familj till Japan.

För mer information om de olika kategorierna rekommenderar vi att besöka webbplatsen för japans utrikesministerium.

Bild på ett svenskt pass ovanpå uppslagna japanska läroböcker

Hur man byter sitt studentvisum till ett arbetsvisum i Japan

För att göra ditt besök på det lokala japanska immigrationsverket så smidig som möjligt har vi sammanställt en lista över alla handlingar som du behöver lämna in för att byta från ett studentvisum till ett arbetsvisum i Japan.

Om du vill byta uppehållsstatus måste du ha ett skriftligt anställningserbjudande från din arbetsgivare. Detta behöver du innan du påbörjar ansökningsprocessen.

Kom även ihåg att du måste ha minst en kandidatexamen eller 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom den kategori du söker visum för. Utan detta kommer din ansökan inte tas emot av det japanska immigrationsverket.

För att byta till ett arbetsvisum behöver du följande handlingar:

 • Ansökningsformuläret för att byta uppehållsstatus (online eller på papper, du kan hitta formuläret här)
 • Ett passfoto
 • Ditt nuvarande giltiga pass
 • Ett japanskt uppehållstillståndskort (Zairyu Card, 在留カード)
 • Ditt japanska CV
 • Examensbevis, diplom eller officiellt utdrag på avklarade kurser
 • Dokument som understryker dina japanska färdigheter (JLPT N2 eller högre rekommenderas)
 • Dokument som bekräftar din anställning, lön, samt den period du anser stanna i Japan. Detta kan vara ditt anställningskontrakt och/eller en skriftlig inbjudan från din arbetsgivare.

Därefter behöver du även handlingar som din arbetsgivare måste förse dig med:

 • Företagets senaste årsredovisning
 • Företagets senaste deklaration för källskatt
 • Beskrivning av företagets verksamhet

Många arbetsgivare hjälper dig med ansökningsprocessen och kan till och med göra den åt dig. Men så är inte alltid fallet, så det är bäst att vara förberedd om du måste sköta ansökningen på egen hand.

Tänk på att du bör ansöka om arbetsvisum så snart som möjligt efter att du har skrivit på kontraktet med en japansk arbetsgivare. Detta är nödvändigt för att undvika att arbeta under fel uppehållstillstånd. Om du är osäker på vilka alternativ du har eller hur du ska hantera ansökningsprocessen rekommenderar vi att du konsulterar en advokatbyrå.

Vår 5-års plan ger en långsiktig överblick hur du kan uppfylla dina drömmar att bo i Japan en längre period. Artikeln ger en insyn på allt från att studera Japanska till hur man erhåller ett permanent uppehållstillstånd.

Hur länge tar handläggning av ansökan?

Varje ansökan är unik med olika omständigheter, därför är det svårt att säga exakt hur lång tid man behöver vänta medans ens ärende handläggs.

När man gör en ansökan för att byta uppehållsstatus så förlängs ens nuvarande visum automatiskt i två månader. Detta är en säkerhetsåtgärd så att man man inte vistas i landet utan visum. Därför är det rimligt att anta att ansökningen åtminstone inte tar längre tid än två månader. 

Vad ska man göra om ansökningen inte går igenom?

Tyvärr är det inte omöjligt att ansökan nekas. I sådana fall får du tillfälligt tillstånd att vistas i landet tillräckligt länge för att du ska hinna lämna landet.

Att en ansökan nekas kan bero på flera anledningar. Några vanliga anledningar är:

 • Otillräckliga kvalifikationer/meriter
 • Inte tillräckligt med arbetslivserfarenhet
 • Din arbetsgivares finansiella räkenskaper
 • Ofullständiga handlingar eller fel i de dokument som lämnats in

Du kan gå till det lokala migrationsverket i Japan och be om klargörelse varför ansökan inte gick igenom. Det är även möjligt att göra en ny ansökan. I sådana fall måste du samla ihop de handlingar som saknades eller rätta till felet som låg till grund varför ansökningen nekades.

Go! Go! Nihon finns här för att hjälpa dig!

Vi kan inte direkt hjälpa dig att förlänga ditt studentvisum eller ändra uppehållsstatus till arbetsvisum. Däremot kan vi ge dig råd om du önskar förlänga ditt studentvisum eller byta till ett studentvisum för att bli student på heltid! 

Kontakta oss för mer information så hjälper vårt team dig mer än gärna!

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar