En nybörjarguide till partiklar i japanskan Del 1: は, の, を, が, も

Lästid: 4 minutes

Partiklar i japanskan är som ”byggklossar” och bestämmer vilken roll som ordet innan har i meningen. Därför är det viktigt att förstå partiklar i japanskan för att kunna konstruera meningar. Partiklar i japanskan och dess användningsområden är en av de första sakerna man lär sig när man studerar japanska!

I den här artikeln som är första delen av två, så kommer vi att gå igenom de mest grundläggande partiklarna i japanskan och vilken funktion dom har. Nämare bestämt kommer vi att gå igenom partiklarna: は, の, を, が och も.

は(wa)

Huvudfunktion: Indikerar topiken i meningen
Sätt den här partikeln efter topiken (huvudsubjektet), det vill säga den person/ting (substantiv) som meningen handlar om. Till exempel:

私は日本人です。
Watashi wa nihonjin desu.
Jag är en japan/japanska.

トイレはあそこです。
Toire wa asoko desu.
Toaletten är där borta.

Notera att i japanskan så utelämnar man oftast huvudsubjektet när det är uppenbart i kontext. Till exempel i den första exempelmeningen ovan vore det naturligare att bara säga: “日本人です” (nihonjin desu) och utelämna 私は(watashi wa) när det är uppenbart att det är en själv man pratar om, som vid en självintroduktion. Med det sagt så väljer vi att inte utelämna huvudsubjektet i exempelmeningarna i den här artikeln för tydlighetens skull.

の(no)

Huvudfunktion: Indikerar relation och ägarskap
Sätt partikeln の mellan två substantiv på viset [ X ] の [ Y ]. Det kommer då indikera att substantiv X har en relation till, eller äger substantiv Y. Till exempel:

私の名前はジェニーです。
Watashi no namae wa jenī desu.
Mitt namn är Jenny.

これは彼女のスマホです。
Kore wa kanojo no sumaho desu.
Detta är hennes smartphone.

私は京都大学の学生です。
Watashi wa Kyoto daigaku no gakusei desu.
Jag är en student Kyoto univeristet. (Jag är en student som tillhör Kyoto universitet.)

を(o)

Huvudfunktion: Indikerar objektet som subjektet interagerar med.
Substantivet före を i meningen är det objekt som på något vis påverkas av subjektets handling. Till exempel:

私はリンゴを食べた
Watashi wa ringo o tabeta.
Jag åt ett äpple.

田中さんは本を返した。
Tanaka san wa hon o kaeshita.
Tanaka-san lämnade tillbaka boken.

Notera att det måste vara en handling som subjektet utför som påverkar objektet. Det går till exempel inte att använda ordet “好き” (suki, att tycka om) med partikeln を eftersom det inte är en aktiv handling. Se exemplet nedan:

私は猫を好きです。
Watashi wa neko o suki desu.

Det rätta sättet att vore att säga:

私は猫が好きです。
Watashi wa neko ga suki desu.
Jag gillar katter.

Particles in Japanese infographic in Swedish

が(ga)

Huvudfunktioner:
1. Indikerar subjektet i meningen
2. Används efter frågeord
3. Används för att förmedla ny eller viktig information

Partikeln が har många funktioner i det japanska språket och är nog en av de partiklar som är svårast att förstå sig på eftersom den ofta blandas ihop med は. Låt oss definera några tumregler när man ska använda が och inte は.

Exempel 1: som subjektet i meningen
Tumregeln är att は sällan används två gånger i samma mening. Har du använt は som din topikmarkör redan, så kommer följande subjekt med största sannolikhet markeras med が.

私は犬が好きです。
Watashi wa inu ga suki desu.
Jag gillar hundar.

Exempel 2: används tillsammans med frågeord
は används aldrig i samband med ord som 何 (nani, vad), 誰 (dare, vem), いつ (itsu, när) osv. Vidare så finns det en regel att om partikeln som används i frågan är が, så kommer partikeln i svaret också vara が, eftersom ny information förmedlas (i och med att man svarar på en fråga, se exempel 3).

それを言った?.
Dare ga sore o itta?
Vem sa det där?

言った。
Watashi ga itta.
Jag sa det.

Exempel 3: Ett annat sätt が används är att förmedla ny information, eller information som du vill att mottagaren/lyssnaren ska uppmärksamma.

学生です(よ)。
watashi ga gakusei desu(yo).
Jag är en student.

I det ovanstående exemplet så är det ok att använda は istället för が, men, skillnaden är att det är mer passande att använda が i en situation där mottagaren/lyssnaren inte förväntar sig att du är en student. Detta är för att användning av partikeln が betonar att det är ny information som förmedlas. Sådana här meningar paras ofta ihop med den satsfinala partikeln よ som kommer att introduceras i del två om partiklar.

Att skilja mellan は och が är en av de svåraste sakerna i japanskan att lära sig utan till. Men även om man gör ett misstag så kommer budskapet att nå fram, så oroa dig inte allt för mycket om du blandar ihop は och が!

Notera att: は kan ibland ersätta partiklarna を och が för att sätta emfas på ett ord eller lägga till kontrast mellan två ord i en mening. Denna typ av は är betonad, vilket innebär att man höjer accenten när man ljudar partikeln. Se några exempel nedan:

(が→は)
私は猫好きです。
Watashi wa neko wa suki desu.
Katter gillar jag. (Med implikation att jag inte gillar någonting annat, som t.ex. hundar.)

(を→は)
私は肉食べません。
Watashi wa niku wa tabemasen.
Jag äter inte kött (emfas på just ”inte”)

も(mo)

Huvudfunktion: ersätter partiklarna は, を, が  för att uttrycka ordet ”också, även”
Vi kan använda oss utav partikeln も istället för partiklarna は, を eller が för att uttrycka ”också, även” Exempelvis så här:

アンドさん: 私は30歳です。
Ando-san: Watashi wa sanjū sai desu.
Ando-san: Jag är 30 år gammal.

田口さん: 私も30歳です。
Taguchi-san: Watashi mo sanjū sai desu.
Taguchi-san: Jag är också 30 år gammal.

私は猫が好きです。犬も好きです。
Watashi wa neko ga suki desu. Inu mo suki desu.
Jag gillar katter. Jag gillar även hundar.

I den här artikeln så har vi introducerat fem grundläggande partiklar i japanskan, nämligen: は, の, を, が och も, samt diskuterat några av dess olika användningsområden. I nästa artikel kommer vi att diskutera resterande grundläggande partiklar som är: に/へ、で、と、から/まで och de satsfinala partiklarna か/ね/よ. På återseende!

Om du är intresserad av att lära dig mer grundläggande japanska, följ gärna vår blogg!

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar