Sjukförsäkringen i Japan – allt du behöver veta

Lästid: 3 minutes

Notan efter ett besök hos läkaren utomlands kan bli dyr för den som är utan sjukförsäkring. Just därför är det viktigt att känna till vilka regler som gäller beträffande den japanska sjukförsäkringen för dig som ska studera, arbeta eller besöka Japan. Att gå med i den japanska sjukförsäkringen, Kokumin kenkou hoken (国民健康保険, även kallad national health insurance, NHI), är obligatoriskt för alla invånare i Japan. Både för japanska medborgare och individer med tidsbegränsade visum, vilket inkluderar studerande.

Att registrera sig

Gå med i den japanska sjukförsäkringen gör du på ditt lokala stads- eller kommunkontor (区役所 kuyakusho) där du kan få hjälp av personalen att fylla i din ansökan. För att kunna registrera dig så behöver du ta med dig ditt Zairyu card (在留カード, Residence card), det vill säga ditt japanska ID-kort som visar längden på ditt uppehållstillstånd. Det smidigaste är att anmäla sig till den allmänna japanska sjukförsäkringen och att registrera sin bostadsadress under samma besök. Utöver sitt Zairyu card är därför bra att ha med både pass och aktuell adress nedskriven på en lapp.

Alla som vistas i Japan på ett visum måste registrera sig inom två veckor från ankomst. Det är även viktigt att komma ihåg att anmäla vid flytt, eller om det skulle ske någon ändring av status på ditt visum, exempelvis från student till anställd. Den som missar att registrera sig kan stå både inför svårigheter vid behov av vård, samt bli skyldig att betala de uteblivna inbetalningarna till den japanska sjukförsäkringen i efterskott.

Fördelar med den japanska sjukförsäkringen

Den japanska sjukförsäkringen täcker  70% av vård och medicinkostnaderna, där den försäkrade betalar resterande summa.

Försäkringen täcker sjukdom, skador, och tandvård. Du kan också få ersättning för:

 • Läkarvård från en vårdgivare som inte accepterar den japanska nationella sjukförsäkringen (NHI)
 • Massageterapi, akupunktur, moxibustion med doktorns skriftliga samtycke eller ett läkarintyg.
 • Kostnader för kryckor eller annan medicinsk utrustning eller apparatur.
 • Blod som används i blodtransfusion

I ovanstående situationer står du för den fulla kostnaden och gör sedan en anmälan till NHI. Om NHI beslutar att ersätta dig får du mellan 70-90% av kostnaden i ersättning. Detta gäller även för:

 • Kostnader för akut transport och inläggning på sjukhus av en patient i allvarligt tillstånd
 • Akut vård av en utländsk vårdgivare vid sjukdom eller skada

Du kommer att få en hälsoförsäkringskort på posten efter att ha registrerat dig för NHI. Vid kontakt med sjukvården måste hälsoförsäkringskortet uppvisas för att ta del av rabatten.

Vissa skolor erbjuder en fördelaktig och ekonomisk tilläggsförsäkring som täcker resterande 30% av kostnaderna för sjukvård i Japan

Sjukförsäkringen gäller inte om:

 •  Man ej följer läkarens anvisningar om behandling.
 •  Vid självskada eller skada i samband med brott eller självmordsförsök.
 •  Skada eller sjukdom i samband med bråk eller fylla.
 •  Vård orelaterad till sjukdom (hälsoundersökning, förebyggande vaccination, skönhetsoperationer, ortodonti, normal förlossning/abort av ekonomiska skäl osv.).
 •  Kostnader för uppgradering av provat eller semi-privat rum under sjukhusvistelse.
 •  Olycka eller skada i samband med arbetet (detta ska täckas av arbetsskadeförsäkringen eller arbetsgivaren).

Det är också viktigt att notera att den japanska sjukförsäkringen inte täcker preventivmedel som p-piller och liknande.

Utan sjukförsäkring

Om man inte är inskriven i den japanska sjukförsäkringen måste man stå för 100% av sjukvård och medicinkostnaderna, vilket kan bli väldigt dyrt. Det har varit fall där studenter avstått att skriva in sig i systemet och sedan vid olycka lidit stora ekonomiska förluster. Konsekvensen har oftast varit att man då inte har råd att bo kvar i Japan.

Alla studenter som stannar sex månader eller längre är ansvariga att skriva in sig i det japanska hälsoförsäkringssystemet så fort de kan efter ankomst i Japan. Alla studenter som reser via Go! Go! Nihon kommer påminna om att ordna hälsoförsäkringen för att försäkra att alla studenter kan känna sig säkra under sin studietid i Japan.

Andra försäkringar för korttids-studerande

Korttidsstudenter som studerar i Japan kan inte ta del av NHI, men det går fortfarande att bli försäkrad. Go! Go! Nihon är i samarbete med ett reseförsäkringsbolag vid namnet WorldTrips (del av Envisage Global Insurance Group) som kan hjälpa till att täcka kostnaderna för sjukvård och medicin. För mer information se följande länk

Om du ska studera i Japan och har sökt till en skola via Go! Go! Nihon under en kortare eller längre period, eller om du ska åka på någon av våra språkresor, vänligen fråga din studentkoordinator som kan ge dig ett specialerbjudande.

Kontakta oss för mer information eller om du har några frågor.

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar

🎌 Go! Go! Nihon Webinar
Lär dig allt om att bo och studera i Japan med Go! Go! Nihon
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder