Upptäck den traditionella japanska lyckokalendern Rokuyō

Lästid: 4 minutes

Har du möjligtvis en japansk kalender hemma hos dig? I så fall kanske du har lagt märke till att det finns ytterligare information i svarta och röda bokstäver under datumet. Detta är den traditionella japanska månkalendern Rokuyō (六曜, “sex  veckodagar”). Som namnet antyder är det en sex-dagars kalender och varje dag på Rokuyō har en speciell betydelse för lycka. Detta påverkar många japaners liv än idag och speciellt när det planeras stora evenemang som bröllop och begravningar.

Läs vidare om du vill veta mer om Rokuyō, betydelsen för de separata dagarna och dess roll i moderna Japan!

Rokuyō och dess historia

Ursprunget av Rokuyō i Japan kan spåras tillbaka till Kamakuraperioden (1185-1333). Då trodde man att vissa veckodagar var mer gynnsamma än andra. Rokuyō-kalendern importerades troligen från Kina, men detaljerna kring hur och när är historiker oense om. Rokuyō kallas även för Rokki (六輝, “sex ljus”) – en term som myntades för att skilja på det traditionella och det västerländska kalendersystemet.

Rokuyō-kalendern har varit en del av japansk kultur i århundraden men användes inte i större utsträckning förrän Edoperioden (1603 – 1868). Under Meijiperioden (1868-1912) då Japan moderniserades för att kunna tävla med västmakterna så förbjöd regeringen användandet av Rokuyō-kalendern eftersom det sågs vara vidskepelse. Detta kan vara en anledning till varför kalendern inte används i lika stor utsträckning idag. Dock är det fortfarande många som förlitar sig på den när de schemalägger viktiga evenemang som bröllop, begravningar och resor. 

Bild på en person som håller upp en japansk kalender under månaden april

De sex olika kategorierna i Rokuyō-kalendern 

De sex olika kategorierna i Rokuyō-kalendern sägs vara baserade på den kinesiska teorin om de fem olika elementen (trä, eld, jord, metall, och vatten) och yin och yang. Idén var att varje dag är på olikt vis influerat av ett av de olika elementen samt antingen yin eller yang som ger upphov till six distinkta kategorier.

Kategorierna som Rokuyō-kalendern består av är upprepade i en specifik ordning som nollställs i början av varje måncykel. Om vi räknar från första Januari så är ordningen som följande: 

Senshō 先勝

Tomobiki 友引

Senbu 先負

Butsumetsu 仏滅

Taian 大安

Shakkō 赤口

Denna ordning återupprepas sedan om och om igen till nästa måncykel.

Låt oss nu ta en närmare titt på betydelsen och lyckan för varje dag i kalendern!

Senshō (先勝)

Kanjibetydelsen för Senshō betyder bokstavligen “först vinner”. Av den anledningen är dagen associerad med det vanliga uttrycket: “En måste agera tidigt för att vinna” (先んずれば即ち勝つ, sakin zureba sunawachi katsu). Senshō läses också som “Sakikachi” eller “Sakigachi”.

Eftersom du måste agera tidigt för att ha framgång under Senshō är det en passande dag till att ta hand om brådskande ärenden.

Under Senshō sägs det att man har god lycka på morgonen men dålig lycka på eftermiddagen.

Tomobiki (友引)

Tomobiki betyder bokstavligen “att dra vänner” och av den anledningen så undviker man att hålla begravningar i Japan under dagar som infaller på Tomobiki. Orsaken är att det sägs att den avlidne drar med sig sina vänner till andra sidan graven. Däremot sägs det vara en jättebra dag för bröllop eftersom man delar med sig av lyckan och känslor av kärlek till sina vänner.

Tomobiki är en dag där man har god tur på morgonen och eftermiddagen men dålig tur runt klockan 12 på dagen.

Senbu (先負)

Senbu är den raka motsatsen till Senshō. Betydelsen i kanji betyder “Först förlorar”. Senbu är därmed en dag där man ska vara tålamodig och undvika att ta förhastade beslut. Senbu läses även som “Sakimake” och “Senpu”

Dagar då Senbu infaller sägs man ha dålig tur på morgonen men god tur på eftermiddagen.

Butsumetsu (仏滅)

Butsumetsu (仏 Buddha, 滅, förintelse) refererar till dagen då Buddha dog. Därmed är det bäst att undvika göra någonting betydelsefullt eller viktigt under dagar som infaller under Butsumetsu. Om man blir sjuk under denna dag sägs sjukdomen vara långvarig.

Då det är opopulärt att gifta sig under Butsumetsu så kan man ofta få en rabatt om man arrangerar sitt bröllop på dagar som infaller under denna tid.

Det sägs att man har otur hela dagen under Butsumetsu.

Taian (大安)

Taian betyder “Stor-Frid” och anses vara den mest lyckosamma dagen i Rokuyō-kalendern. Oavsett om man har ett bröllop, eller ska starta företag, så är ödet på ens sida under dagar som infaller under Taian.

Under Taian har man god tur hela dagen.

Shakkō (赤口)

Kanjibetydelsen för Shakkō läses ordagrant “röd-mun” och det röda symboliserar antingen blod eller eld. Detta betyder att man ska vara försiktig med eld och användandet av knivar och annat man kan skada sig på under denna dag. Vidare bör man också undvika att gifta sig under dagen då det röda associeras med blod och även döden. Shakkō kan även läsas som “Shakku”.

När Shakkō infaller har man otur hela dagen förutom runt klockan 12 på dagtid.

Bild på en korsning med massor med människor som korsar gatan

Rokuyō i det japanska samhället idag

Även om Rokuyō inte är lika populär i dagens samhälle som under Edoperioden, så har den fortfarande en speciell plats inom den japanska kulturen. Det är en påminnelse om de djupa kopplingarna mellan lojalitet mot traditioner, andlighet och det dagliga livet i Japan. De flesta japaner tar inte Rokuyō-kalendern på allt för stort allvar. Ungefär likasinnat kring hur vi tenderar att inte lägga allt för stor vikt på horoskop eller fredagen den 13:e.

Trots det kvarstår faktum att många människor väljer att gifta sig eller ha en begravning på dagar som inte är förknippade med något dåligt enligt Rokuyō-kalendern. Anledningen till detta är troligen ett mycket japanskt sätt att visa “hänsyn” till andra människor. Någon kan trots allt känna sig bekymrad över valet av datum.

Kalendern är utan tvekan en viktig del av den japanska kulturen och kommer med stor sannolikhet finnas kvar en lång tid framöver.

Om du planerar ett viktigt evenemang eller vill veta mer om din lycka för ett visst datum kan du kolla upp detta genom att besöka följande hemsida: https://www.seiyaku.com/customs/rokuyo.php

Det var allt för den här gången! Var det spännande att lära sig om den traditionella japanska lyckokalendern, Rokuyō? Dela gärna med dig av dina tankar i kommentarsfältet här nedanför!

Vi uppdaterar regelbundet om alla möjliga kulturella fenomen och livet i Japan. Vi skriver även mycket om att studera det japanska språket. Följ gärna vår blogg om du vill ta del av fler sådana här artiklar!

Dela den här artikeln

Go! Go! Nihon

Relaterade artiklar

🎌 Go! Go! Nihon Webinar
Lär dig allt om att bo och studera i Japan med Go! Go! Nihon
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder